Bedst på Sjælland 2019-20 sæson

Den manglende tilslutning fra nogle af de sjællandske restauranter til restaurantdysten har medført mange spørgsmål til undertegnede dels fra tidligere gæster ved dysterne, dels fra journalister og også fra visse restauranter.

Den korte version af disse henvendelser er en udtalt FORUNDRING over den manglende tilslutning.

Der er ikke rigtig nogen forståelse for situationen at selv velplacerede i tidligere dyster ”sætter træskoene” og ikke ønsker konkurrencen.
Redaktionen af spiseguiden har naturligvis drøftet situationen.
Vi har set i testspisningsrapporter fra Sjælland i årene før den første ”Bedst på Sjælland” løb af stabelen og så har vi sammenlignet med testrapporterne sidste år. De rer en MARKANT forbedring at spore. Det har også givet sig udslag i flere sjællandske nomineringer(Den danske Spiseguide) end tidligere, ligesom det har givet sig udslag et større antal stjerner i guiden.
Netop det formål som initiativtagerne til BedstpaaSjaelland havde som målsætning før opstart.

Formodentlig kunne den opadgående kurve kvalitetsmæssigt have fortsat i 2020.
Nu er spørgsmålet mere åbent.

Derfor har Spiseguidens prøvespiser team besluttet ”genoplive” konkurrencen ved at anvende et nyt tillempet koncept for BedstpaaSjaelland i kommende sæson.

Vi vil i de kommende måneder besøge de sjællandske restauranter og bedømme efter samme skala som i hidtidigt regelsæt for BedstpaaSjaelland. Dog ikke ”Mad og Vin match”, da vi jo selv nu må vælge vinen til maden og ikke smage restaurantforslag.

Men vi bedømmer følgende kategorier efter hidtidig skala:

Brød&Smør / småserveringer
Forret
Hovedret
Ost/Dessert

Der er op til 5 points pr kategori, så maksimum scoren er 20.

Der udarbejdes sædvanlig restrapport og der udsendes brevkort efter de enkelte besøg med info om stedfunden test. Rapporten kan naturligvis rekvireres som hidtil
Publikum kan naturligvis også rekvirere testspisningsresultatet.
Den danske Spiseguide ønsker meget intenst at den sjællandske kvalitetsfremgang de seneste år fortsætter, og det er i det lys, vi gennemfører dette ændrede koncept.
Vi vil finde 2 finalister og de må så vælge om de vil gennemføre en finale for Den danske Spiseguide. Vinderen bliver automatisk nomineret i den mest passende kategori blandt Spiseguidens mange kategorier.

Den danske Spiseguide.